Zemin Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

Kısa tanım olarak bir arsaya ait yeraltı tabakalarının durumu, konumu, derinlik alanı, jeolojik yapı türü, kısmi ivme ve yeraltı suyu derinliği gibi parametrelerin deprem karşısında göstereceği tepkiyi test etmek amaçla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü ismi verilmektedir.

Yeraltı lokasyonları ne durumda olduğunu zemin etüdü belirler. Ayrıca ne tür jeolojik yapılardan oluştuğunu katmanların ne kadar derinde olduğunu ne kadar kalın olduğunu ve elektriğe karşı öz dirençlerini ortamlar arası inmelerini yeraltı su derinliğini deprem esnasında sergideki duruşları da tespit amacıyla zemin etüdü yapılmaktadır. Tüm bu işlemlere zemin etüdü adı verilmektedir.

Zemin etüdü yapmanın birden fazla amacı bulunmaktadır. Öncelikle ilgili arsaya ya da alanın yapısının ne durumda olduğunu bilmek için yapılır. Yapılan bu analizler sayesinde alanların deprem karşısında ne kadar sağlam durabileceğine bakılır. Bu bölgenin fay hattının olup olmadığı ya da fay hattı ile olan mesafesinin belirlenmesi gibi konularda da zemin etüdünün önemli çalışmaları bulunmaktadır.

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

Zemine türünde önemli olan nasıl bir amaçlı yapılacağıdır. Bu amaç doğrultusunda yöntemlere de isim verilir. En önemli yöntemlerin başında da Sismik, Elektrik, Manyetik, Elektromanyetik, Gravite ve Radyoaktivite gelmektedir.

Zemin örtüsüne başlamadan önce arazide incelenerek jeolojik ve jeoteknik bakımdan zeminin ne kadar farklı olduğu tespit edilir. Yeraltı radarları sayesinde belirlenerek işlem devam eder. İlgili alanda sondaj çalışmaları yapılarak buradan numune alınır. Analizler jeoloji mühendisliği bölümünde ya da laboratuarlara gönderilerek teknik analizler gerçekleştirilir ve firmalara bu numaralar iletilir.

Zemin Etüdü Esnasında Hangi Bilgilere Ulaşılır?

Zemin etüdü esnasında birçok önemli bilgiye ulaşılmaktadır. Bu bilgileri hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Muhtemel bir depremde inşaat demirinde meydana gelecek olan deprem, yeraltı su seviyesi, zemin emniyet gerilmesi, depremin şiddeti, sıvılaşma potansiyeli ilgili zemin nasıl bir karakterde olduğunu bu özelliklere göre de kontrol mekanizması oluşturarak dışarıya bilgi verilmesi.

Projelerimiz Hakkında Bilgi Almak için Bize Ulaşın
Projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve indirimli satışlardan yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçerbilirsiniz.